Joomla! Logo

www.aaa1005.com

ประกาศ...กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 5 กำลังดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการค่อนข้างนาน จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ติดต่อ ปตอ.พัน.5 ทาง Facebook "กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 5" By : จ่ากวิน (Admin)