Facebook กองพัน

ลิงค์เพื่อนบ้านสถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้65
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้42
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้65
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา76
mod_vvisit_counterเดือนนี้4716
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา7477
mod_vvisit_counterรวมทั้งสิ้น250077

JComments Most Commented

รายชื่อกำลังพล ปตอ.พัน.5 ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชประจำปี 54 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย จ.ส.อ.อุดม แก้วจันทึก   

โดย จ.ส.อ.อุดม แก้วจันทึก 5/ก.ค./2555
ในการสอบเลื่อนฐานะจาก ส.อ. เป็น จ. , จาก จ. เป็น จ.(พิเศษ) และ จ. เป็น น. มักจะมีคำถามว่า คุณเคยได้คุณงามความดีอะไรบ้างอยู่บ่อยๆ บางคนคิดถึงเกียรติบัตร หรือสิ่งของที่ผู้บังคับบัญชาท่านมอบให้ในโอกาสต่างๆ จากผลการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น จากผลงานที่ท่านได้ปฏิบัติมา ไม่ว่าจะเป็นงานในหน้าที่ หรืองานพิเศษที่มอบหมายให้ปฏิบัติจนประสพความสำเร็จ และมีผลงานเป็นที่ประจักรแก่ส่วนรวมนั้น นั่นคือความภาคภูมิใจ แต่ถ้าท่านทำแล้วตนเองได้ผลประโยชน์ส่วนตน มากกว่าส่วนรวมนั้นความภาคภูมิใจ และเกียรติประวัติมันย่อมไม่เกิดสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่ใจของผู้รับ หากได้มาด้วยการใช้เส้นสายความหมายที่ได้รับนั้นย่อมไม่มีได้รับไปก็ดูเหมือนจะไม่มีคุณค่าเพราะนั่นได้มาด้วยการหลอกตัวเอง หลอกคนอื่น

สำหรับผมคุณงามความดี จะแสดงหรือไม่นั้นไม่สำคัญ มันสำคัญอยู่ที่ความรู้สึกลึกๆ มันอยู่ที่จิตสำนึกไม่ว่าจะมีคุณค่าหรือไม่นั้นไม่สำคัญ มันสำคัญอยู่ที่ว่าผู้ให้จะต้องมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณงามความดี มีเกียรติ  มีศักดิ์ศรี ความหมายของสิ่งของที่มอบให้ย่อมเกิดขึ้นแก่จิตใจของผู้รับอย่างแน่นอน
เกียรติยศ อันเป็นที่เชิดชู ของข้าราชการทหาร ก็อยู่รอบ ๆ ตัวเรานี้เองแต่เรากลับมองข้าม กว่าจะได้มาใช่ว่าจะได้มาง่าย ๆ ต้องใช้เวลาต้องใช้ความอดทน ต้องเสียสละแม้กระทั่งชีวิต บางคนยังไม่มีโอกาสที่จะได้รับ หรือได้เห็นเลย
ผมเองมีหน้าที่คอยสอดส่องดูแลสิทธิของกำลังพล และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชให้กับกำลังพลที่มีสิทธิ มีคุณสมบัติ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ก่อนที่คุณจะใช้สิทธิ คุณจะต้องสนใจตนเองก่อน ๆ ที่จะให้คนอื่นใส่ใจ หมั่นตรวจสอบแฟ้มประวัติของคุณก่อนว่ามีอะไรขาดตกบกพร่องบ้างให้หานำมาใส่ แล้วสิ่งดีๆ ก็จะตามมาเองโดยที่คุณไม่ต้องไปวิ่งเต้น ตีฆ้อง ร้องเป่า เพื่อให้ได้มา ผมเองผมมีหน้าที่ ผมพร้อมที่จะรับใช้ให้บริการอยู่แล้วคับ และขอแสดงความยินดีกับกำลังพลที่ได้รับพระราชทานเครื่องราช? ประจำปี 2554 และปีที่ผ่านมาด้วยคับ 
หน้า 1 เล่มที่ 2

เล่ม 129 ตอนที่ 24 ข ราชกิจจานุเบกษา 27 มิถุนายน 2555

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง?? พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
ประจำปี 2554

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก? และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เนื่องในโอกาสพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา วันที่  5  ธันวาคม  2554  รวมทั้งสิ้น  238,799  ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่  29 มีนาคม พ.ศ. 2555

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี 
ฯลฯ
รายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
ฯลฯ
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

257 พันตรี ปกาศิต  แก้วสุขแท้ พันตรี เปี่ยมศักดิ์ ภักดีพินิจ
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
50 ร้อยเอก คณิตพงษ์ จันทมาลา 345  ร้อยเอก พรหมพจน์  สุขทัศน์

จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

166 ร้อยโท นิคม บุตรศิริ

เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
20 จ่าสิบเอก ทองวัน รักษาภักดี 56 จ่าสิบเอก สมชาย เกิดมา 62 จ่าสิบเอก สมหมาย  กระจายศรี 
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
261 ร้อยตรี ปิยวัฒน์ ชยวัฒน์ศรีกุล

เหรียญทองช้างเผือก

163  จ่าสิบเอก ชัยยะ ดำเล็ก 168  จ่าสิบเอก ชัยวัฒน์ สาธุจรัญ
192  จ่าสิบเอก ชิต  ยุติธรรม 203 จ่าสิบเอก ชูชีพ ถาวรพันธุ์ 
228  จ่าสิบเอก ณรงค์ ภาคทวี 265 จ่าสิบเอก เดช  อัญมณีรมย์
465  จ่าสิบเอก บัญชา เนขขัมม์ 475 จ่าสิบเอก บำรุง  สิทธินันท์  
490  จ่าสิบเอก บุญนอง  คำนวณ 494 จ่าสิบเอก บุญมี เลี้ยงพร
496 จ่าสิบเอก บุญยัน อิยเอก 553 จ่าสิบเอก ประพัฒน์ศักดิ์ สิ่วสงวน
672  จ่าสิบเอก พร้อมศักดิ์? เกิดศิลป์ 846 จ่าสิบเอก วรทัศน์ สินธุเขตต์ 
880 จ่าสิบเอก วัลลภ งามขำ 985 จ่าสิบเอก ศักดา  หรือโอภาส 
1071 จ่าสิบเอก สมชาย  มณีวงค์ 1072 จ่าสิบเอก สมชาย ม่วงอินทร์ 
1300  จ่าสิบเอก สุพจน์  จักรทิพย์ 1337 จ่าสิบเอก สุรพล ท่าหิน 
1338  จ่าสิบเอก สุรพล ยศยิ่ง 1271 จ่าสิบเอก สุชาติ โทแก้ว

หน้า 1 ( เล่มที่ 15 )

เล่ม 129 ตอนที่  24 ข  ราชกิจจานุเบกษา  27 มิถุนายน 2555
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง?? พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจำปี 2554


????????? ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเหรียญจักรมาลา จำนวน 10,101 ราย และเหรียญจักรพรรดิมาลา จำนวน 24,661 ราย?เนื่องในโอกาสพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา??วันที่?5?ธันวาคม? 2554? รวมทั้งสิ้น??? 34,762?? ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้


?????????????????? ประกาศ?? ณ?? วันที่?? 29?? กุมภาพันธ์?? พ.ศ. 2555


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
????? ยิ่งลักษณ์? ชินวัตร
??????? นายกรัฐมนตรี?????????????????


ฯลฯ
เหรียญจักรมาลา
ฯลฯ
กองทัพบก
ฯลฯ

ลำดับที่ 92????? พ.ต.กัญขน์ณัฎฐ์? นิลนนท์???????????????? ลำดับที่ 121??? พ.ต.ปกาศิต?????? แก้วสุขแท้
ลำดับที่ 125??? พ.ต.เปี่ยมศักดิ์??? ภักดีพินิจ?????????????? ลำดับที่ 672??? จ.ส.อ.สมศักดิ์???? สายประทุม
ลำดับที่ 964??? ส.อ.คาน????????? นามวงษา???????????????? ลำดับที่? 1009? ส.อ.ไตรรงค์?????? แย้มสรวล
ลำดับที่ 1110? ส.อ.รามิตย์?????? ดุลดียิง??????????
?

????????????????????????????????????????????????????????????????? หน้า 1??????????????????????????????????????????????? ( เล่มที่ 8 )

เล่ม 128??????? ตอนที่??? 16 ข????????????????? ราชกิจจานุเบกษา??????????????????????????? 28 สิงหาคม 2554
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง?? พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
ประจำปี 2553


??????????? ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก? และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เนื่องในโอกาสพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา?? วันที่? 5? ธันวาคม? 2553? รวมทั้งสิ้น? 279,357? ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้


??????????????????????? ประกาศ?? ณ?? วันที่?? 31?? มีนาคม?? พ.ศ. 2554


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
????? อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
???????? นายกรัฐมนตรี??????

???????????
ฯลฯ
รายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
ฯลฯ

ตริตาภรณ์ช้างเผือก

17???????? พันโท เกษม???????? ส่งสุข

????????????????????????????????????????????????????????? จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

53???????? ร้อยโท จักรภพ??? ชัยสุนทร???????????????????????? 154? ร้อยโท ธำรงค์???? บุรพลชัย

??????????????????????????????????????????????????????? เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
75??????? ร้อยตรี ชลากร????? วัฒน์ธนนันท์??????????????????? 374? ร้อยตรี มาโนช??? นาคทอง??????????????????????
504????? ร้อยตรี สมชัย?????? นกจันทร์???????????????????????? 688??ร้อยตรี เอิบ???? ราชชมภู

???????????????????????????????????????????????????????? เหรียญทองช้างเผือก
92???????? จ่าสิบเอก จเด็ด???? ชมดี???????????????????????????????122???? จ่าสิบเอก จำรัส??? อุดมพันธ์????????????
172???? จ่าสิบเอก แฉล้ม? แป้นแก้ว??????????????????????????? 216????จ่าสิบเอก ชาตรี??? ยอดเจดีย์
253???? จ่าสิบเอก โชคชัย ถ้วนสมบูรณ์??????????????????????? 293????จ่าสิบเอก เดชา???? บุญประเทือง
357???? จ่าสิบเอก ธนกร?? พงษ์ศิริ?????????????????????????????? 404????จ่าสิบเอก ธีระยุทธ สุวรรณศิลป์
442???? จ่าสิบเอก นิคม? ชื่นนิรันดร์???????????????????????????? 567????จ่าสิบเอก ประสงค์? คีรีเขียว
576????? จ่าสิบเอก ประสิทธิ์ สายบัว??????????????????????????? 944???? จ่าสิบเอก วิโรจน์? ศักดาพิทักษ์
962????? จ่าสิบเอก วีระ????? คำสัตย์?????????????????????????????1075??? จ่าสิบเอก สมเจตน์? ช้างแก้ว
1116??? จ่าสิบเอก สมบุญ บุญลาย????????????????????????????? 1082?? จ่าสิบเอก สมชาย? ทองนิตย์??
1205?? จ่าสิบเอก สัมพันธ์? นัยยะพัด????????????????????????? 1326?? จ่าสิบเอก สุพัฒน์? กลิ่นประทุม??
1392? จ่าสิบเอก เสถียร? จุฑางกูร?????????????????????????????? 1400???จ่าสิบเอก เสนีย์? พรมสิงหา

?????????????????????????????????????????????????????????????????? ฯลฯ

?????????????????????????????????????????????????????????? หน้า 1 (เล่มที่ 2/1)


เล่ม 125 ตอนที่ 13 ข?????????????????????????????? ราชกิจจานุเบกษา???????????????????????? 25 มิถุนายน 2551
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย


??????????????????????????????? ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2550 รวมทั้งสิ้น 256,501 ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้


??????????????????????????????? ประกาศ ณ??????? วันที่??????? 30????????? มกราคม????????? พ.ศ. 2551


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
??? พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
???????????? นายกรัฐมนตรี

กองทัพบก
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย


267????? ร้อยตรี ธำรงค์?? บุรพลชัย???????????????????????????????? 537????? ร้อยตรี ยุทธพล???? ใจวงค์ษา
390??????ร้อยตรี ปรีชา???????? สนสุทธิ?????????
??????
??????????????????????????????????????????????????????? จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย


6????????? ร้อยโท คณิตพงษ์? จันทมาลา?????????????

???????????????????????????????????????????? เหรียญทองช้างเผือก (รวม 22,388 ราย)
32 จ่าสิบเอก กมล ชูบรรจง?????????????????????????????????????????????? 707 จ่าสิบเอก ขจร ศรีปลั่ง
959 จ่าสิบเอก คำรณ แสนบุญมา?????????????????????????????????????? 5049 จ่าสิบเอก นที คล้ายขำ
3939 จ่าสิบเอก ทวนทอง สุวรรณศิลป์????????????????????????????????6332 จ่าสิบเอก บุญเลิศ เที่ยงสาย
7210 จ่าสิบเอก ประวิทย์ บุตตะ???????????????????????????????????????? 7368 จ่าสิบเอก ประสิทธิ์ แก้วศรีม่วง
7524 จ่าสิบเอก ประเสริฐ ทีปุ้ง??????????????????????????????????????????12903 จ่าสิบเอก สงบ จินะวงค์
13298 จ่าสิบเอก สมเกียรติ เอี่ยมบำรุง?????????????????????????????? 13632 จ่าสิบเอก สมชาย นามวิเศษ
14274 จ่าสิบเอก สมพร พูลผล????????????????????????????????????????? 14896 จ่าสิบเอก สมัคร มะเสมา????
16371 จ่าสิบเอก สุทิน อินทร์อ่ำ????????????????????????????????????????16556 จ่าสิบเอก สุนทร ไม้แก่น
17148 จ่าสิบเอก สุรศักดิ์ เชื้อเพ็ชร์??????????????????????????????????? 18282 จ่าสิบเอก อนุชาติ สาครเจริญ
18533 จ่าสิบเอก อรรคพล นีระพันธ์????????????????????????????????? 19071 จ่าสิบเอก อุดม แก้วจันทึก

?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?ฯลฯ

??????????????????????????????????????????????????????????????????? หน้า 1??????????????????????????????????????????????????????????
เล่ม?? 127???? ตอนที่?? 6 ข?????????????????? ราชกิจจานุเบกษา????????????????????? 6?? มิถุนายน?? 2553
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง?? พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
ประจำปี 2552

????????????????????????????????????????????????????????? --------------------------
??????????????? ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2552 รวมทั้งสิ้น? 248,671 ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้


??????????????????????????????? ประกาศ????????????????? ณ???????????? วันที่??????? 1??? กุมภาพันธ์??? พ.ศ.2553


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

?????? อภิสิทธิ์? เวชชาชีวะ
??????????? นายกรัฐมนตรี
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ฯลฯ
??????????????????????????????????????? รายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ฯลฯ

????????????????????????????????????????????????????????????? ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
375???????? พันตรี รังสิดลย์???? ดำมณี

????????????????????????????????????????????????????????????? จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
300??????????? ร้อยเอก เปี่ยมศักดิ์ ภักดีพินิจ???????????? 349????ร้อยเอก ภูเบศธ์ สวัสดิ์โรจน์

?????????????????????????????????????????????????????????????จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
138??????????? ร้อยโท พรหมพจน์??? สุขทัศน์??????????? 180???? ร้อยโท ยุทธพล? ใจวงค์ษา

?????????????????????????????????????????????????????????? เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
54???????????? ร้อยตรี ชลอ?? คงมีทรัพย์

???????????????????????????????????????????????????????????? เหรียญทองช้างเผือก


221???? จ่าสิบเอก จำลอง? มีฤกษ์??????????????????????????? 223??? จ่าสิบเอก จำลอง?? โอชา
245???? จ่าสิบเอก จีรพล? ชัยสายัณห์?????????????????????? 313??? จ่าสิบเอก ชยกร? มะลิหล
445???? จ่าสิบเอก ชูศักดิ์? สุริยวรรณ???????????????????????638??? จ่าสิบเอก ทวี???? คำโม?????????
727???? จ่าสิบเอก ธนากรณ์? ผอบทอง???????????????????? 729??? จ่าสิบเอก ธนาวุฒิ? สังข์เลี้ยง
759???? จ่าสิบเอก ธานินท์? ปองสุข???????????????????????? 859???? จ่าสิบเอก นิพนธ์? ใหญ่คุ้ม
860???? จ่าสิบเอก นิพพิชฌน์? บุญล้อม??????????????????? 893???? จ่าสิบเอก บรรจง? จันทร์หลวย
1050?? จ่าสิบเอก ประจักษ์ มณีธรรม???????????????????? 1163?? จ่าสิบเอก ประสาท? นิ่มเสน่ห์
1193?? จ่าสิบเอก ประสิทธิ์? ศรีพุกทอง?????????????????? 1263?? จ่าสิบเอก ปรีชา? มณีรัตน์
1293???จ่าสิบเอก ปัญญาพล รัตนบุตร???????????????????? 1584?? จ่าสิบเอก มงคล? จิตต์แจ่ม
1614???จ่าสิบเอก มนัส? ดอกตะเคียน????????????????????? 1646?? จ่าสิบเอก มานะ? คงถาวร
1691???จ่าสิบเอก ยงยุทธ พยุง?????????????????????????????? 1696?? จ่าสิบเอก ยงยุทธ? ลิ่มเงิน
1714???จ่าสิบเอก ยุคล? ทองประเสริฐ??????????????????????1749?? จ่าสิบเอก รังสันต์? ปานสุข
1800???จ่าสิบเอก เล็ก? โพธิ์นิมิตร?????????????????????????? 2066? ?จ่าสิบเอก วุฒิศักดิ์? รักษ์มณี
2153???จ่าสิบเอก สง่า?? ทักษิณ?????????????????????????????? 2224? จ่าสิบเอก สมใจ? จันทร์ดี
2259???จ่าสิบเอก สมชาย? ฝากเชียงชา???????????????????? 2269? จ่าสิบเอก? สมชาย? ศรีษะโม
2352???จ่าสิบเอก สมพงษ์? โสภาพล??????????????????????? 2402? จ่าสิบเอก? สมรวม? ศรีวิเชียร
2437???จ่าสิบเอก? สมศักดิ์? สายประทุม?????????????????? 2542? จ่าสิบเอก สันติพงษ์? พระจันทร์ทอง
2613???จ่าสิบเอก? สำเริง? สาระถิน????????????????????????? 2721??จ่าสิบเอก สุเทพ? ชัยประเสริฐ
2739???จ่าสิบเอก? สุธีวัฒน์? ภู่เงิน?????????????????????????? 2820???จ่าสิบเอก? สุรเดช? เซี๊ยะสมาน
2843???จ่าสิบเอก? สุรพล? อ่วมมั่น????????????????????????? 2949?? จ่าสิบเอก? เสรี? ศุภบุญ
4208???จ่าสิบเอก? สราวุธ? เม้าอุดม???????????????????????? 3224? จ่าสิบเอก? เอกชัย?? โกศรี????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ฯลฯ
?????????????????????????????????????????????????????
เล่ม?? 108???? ตอนที่?? 214????????????????? ราชกิจจานุเบกษา???????????????????????????????? 7?? ธันวาคม?? 2534
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
??????????????????????????????????????????????? ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
??????????????????????????????????????? เรื่อง?? พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
??????????????????????????????????????????????????????--------------------------
??????????????? ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ?2 ประเภทที่ 2? ให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามแผนป้องกันประเทศที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในเขตต่าง ๆ จำนวน 1,828 ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้
??????????????????????????????? ประกาศ?????ณ??????วันที่??????? 26??? พฤศจิกายน??? พ.ศ.2534
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
??? พลตำรวจเอก เภา? สารสิน
??????????? รองนายกรัฐมนตรี
????????????????????????????????????????????????????????????? ฯลฯ
????????????????????????????????? รายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
????????????????????????????????????????????????? ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2
????????????????????????????????????????????????????????????? ฯลฯ
29???? ร้อยเอก วรวุฒิ????? วุฒิศิริ??????????????????????????? 159????? จ่าสิบเอก อภิชัย?? นามเสนา
161??? จ่าสิบเอก สมรักษ์? อนุสาร????????????????????????? 162????? จ่าสิบเอก สมพร? พูลผล???
163??? จ่าสิบเอก สมชาย ทองนิตย์??????????????????? ???? 164????? จ่าสิบเอก สมศักดิ์ ไชยสงค์
191??? จ่าสิบโท ชิต???????? ยุติธรรม??????????????????? ??? 192????? จ่าสิบโท ทวนทอง สุวรรณศิลป์?????
356???? สิบเอก วีระ???????? คำสัตย์?????????????????????? ??? 361?????สิบเอก ณรงค์?????? ภาคทวี
364?????สิบเอก พร้อมศักดิ์ เกิดศิลป์??????????????????? ??? 365????? สิบเอก สมบุญ???? พิศมัย
366?????สิบเอก จีรพล?????? ชัยสายัณห์????????????????? ?? 367????? สิบเอก สุรศักดิ์???? เชื้อเพ็ชร์
369?????สิบเอก อุทิศ????????? วาสนาดี???????????????????? ? 370????? สิบเอก บุญสืบ???? สุขสำราญ
372???? สิบเอก มนัส???????? ดอกตะเคียน????????????????? 373????? สิบเอก ไตรรงค์?? แย้มสรวล
538???? สิบโท สำเริง??????? สาระถิน????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ฯลฯ
??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? หน้า 19?????????????????????????????????????????????
เล่ม?? 105???? ตอนที่?? 114??????????????? ราชกิจจานุเบกษา???????????????????????????? 20?? กรกฎาคม?? 2531
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
????????????????????????????????????????????? ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
???????????????????????????????? เรื่อง?? พระราชทานเหรียญราชการชายแดน
????????????????????????????????????????????????????--------------------------
??????????????? ด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญราชการชายแดน แก่ผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดนพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร จำนวน 6,569? ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้
??????????????????????????????? ประกาศ????????ณ??? วันที่??????? 7??? กรกฏาคม??? พ.ศ.2531
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
??? พลเรือเอก สนธิ? บุณยะชัย
??????????? รองนายกรัฐมนตรี
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ฯลฯ
?????????????????????????????????????????????????????????????????? กองทัพบก
???????????????????????????????????????????????????????????????????????ฯลฯ
??????????????????????????????????????? รายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ฯลฯ
1129? จ่าสิบเอก ทวีศักดิ์?? ธนะอุดม?????????????????????? 1130? จ่าสิบเอก ทวีศักดิ์? ชูเจริญ
1366? จ่าสิบเอก หวล?? คุ้มฉายา??????????????????????????? 1577? สิบเอก เจริญ??? วัฒนวงศ์
1743 จ่าสิบเอก บุญนอง? คำนวณ?????????????????????????? 1745?? สิบเอก บุญเลิศ??? เที่ยงสาย
1747 สิบเอก บัวเรียน? น้อยหา?????????????????????????????? 1792? สิบเอก ประสาท? นิ่มเสน่ห์
1833 สิบเอก ปัญญาพล? นัตนบุตร????????????????????????? 2262? สิบเอก สมเกียรติ? เอี่ยมบำรุง
2395 สิบเอก คำปุ่น? นีระพันธ์??????????????????????????????? 2453? สิบโท ถาวร?? ศรียางคุย
2482 สิบโท บุญยัง?? ขันธนิยม??????????????????????????????? 2644? สิบโท สมชาย??? ศรีษะโม???????
2655? สิบโท สมพร?? กั้วมาลา???????????????????????????????? 2814? สิบตรี บัญชา? เนขขัมฆ์
3049?? สิบตรี สว่าง??? คงดี????????????????????????????????????? 3050?? สิบตรี สุชาติ??????? โทแก้ว
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ฯลฯ
??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? หน้า 39????????????????????????????????????????????????????????
เล่ม?? 108???? ตอนที่?? 75????????????????? ราชกิจจานุเบกษา?????????????????????? 1?? พฤษภาคม?? 2534
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
????????????????????????????????????????????????? ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
???????????????????????????????????????? เรื่อง?? พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
???????????????????????????????????????????????????????--------------------------
??????????????? ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2 ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในเขตต่างๆ? จำนวน 956 ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้
??????????????????????????????? ประกาศ????????ณ??????????? วันที่??????? 22??? เมษายน??? พ.ศ.2534
?ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
??? พลตำรวจเอก เภา? สารสิน
??????????? รองนายกรัฐมนตรี
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ฯลฯ
???????????????????????????????????????? รายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
??????????????????????????????????????????????????????????? ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ฯลฯ
11???? ร้อยเอก? วิรัตน์???? นาคจู????????????????????????????????32?? ร้อยตรี??? สุนทร??? ฤกษ์งาม
68???? จ่าสิบเอก สมหมาย? แสงขำ????????????????????????????72?? จ่าสิบเอก เจษฎา? เมฆกิจ
75???? จ่าสิบเอก ประสิทธิ์? ศรีพุกทอง??????????????????????? 80?? จ่าสิบเอก สุชาติ?? บุญเกตุ
171??? สิบเอก เอกชัย????? โกศรี??????????????????????????????? 172? สิบเอก สุชาติ?? ผ่องสูงเนิน
173??? สิบเอก อิศรภักดิ์? โกศลกิตต์???????????????????????????175? สิบเอก อุสาห์?? เจรียมพันธ์
176????สิบเอก สำพันธ์??? นัยยะพัด??????????????????????????? 177??สิบเอก วิชัย???? เสาแก้ว
183????สิบเอก สมหมาย สุวรรณวาศรี??????????????????????? 185? สิบเอก สุเทพ??? ชัยประเสริฐ
186????สิบเอก สมบัติ????? จันทรสาขา???????????????????????? 191??สิบเอก วัลลภ??? งามขำ
193????สิบเอก บุญเลิศ???? วงค์มาลัย?????????????????????????? 194??สิบเอก บุญเลิศ?? อินทร์ท้วม
195????สิบเอก สุรเดช????? เซี๊ยะสมาน???????????????????????? 199? สิบเอก เฉลิมชัย? สุขดี
200????สิบเอก กู้เกียรติ??? นันทสูน????????????????????????? ?? 201??สิบเอก ไชยยันต์? กัญญา
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ฯลฯ

???????????????????????????????????????????????????????????? หน้า 51???????????????????????????????????????????????????????
เล่ม?? 108???? ตอนที่?? 75??????????????????? ราชกิจจานุเบกษา?????????????? 1?? พฤษภาคม?? 2534
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
??????????????????????????????????????????????? ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
???????????????????????????????????? ? เรื่อง?? พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
????????????????????????????????????????????????????--------------------------
??????????????? ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2 ให้แก่เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และราษฎร??? ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกัน????? และปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในเขตต่างๆ? จำนวน 1,112 ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้
???????????????????????????????? ประกาศ?????? ณ??????????? วันที่??????? 22??? เมษายน??? พ.ศ.2534
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
??? พลตำรวจเอก เภา? สารสิน
??????????? รองนายกรัฐมนตรี
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ฯลฯ
?????????????????????????????????????? รายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
????????????????????????????????????????????????????????? ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2
?????????????????????????????????????????????????????????????????????ฯลฯ
7??? ร้อยเอก ธรรมนูญ?? เชี่ยวการปราบ?????????????? 11?? ร้อยโท ชูเกียรติ์??? กัณฑศิลป์????????????????????????????
31? จ่าสิบเอก บุศย์สมบูรณ์??? งามสอาด?????????????? 112? สิบเอก ไพศาล? ห่อผล???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ฯลฯ
?
?????????????????????????????????????????????????????????? ฉบับพิเศษ หน้า 3?????????????????????????????????????????????????????????
เล่ม?? 105???? ตอนที่?? 25???????????????????????? ราชกิจจานุเบกษา??????????????????? 12?? กุมภาพันธ์?? 2531
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
??????????????????????????????????????????????????????ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
???????????????????????????????????????????? เรื่อง?? พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
???????????????????????????????????????????????????????????--------------------------
??????????????? ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2 ให้แก่กำลังพลของกองทัพบกที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามแผนป้องกันประเทศ? จำนวน? 2,474? ราย? ดังรายนามท้ายประกาศนี้
??????????????????????????????? ประกาศ??????? ณ????? วันที่??????? 29??? ธันวาคม??? พ.ศ.2530
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
??? พลเรือเอก สนธิ? บุญยะชัย
????????? รองนายกรัฐมนตรี
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ฯลฯ
??????????????????????????????????????????? รายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
??????????????????????????????????????????????????????????????? ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ฯลฯ
33???? จ่าสิบเอก? ทวีศักดิ์??? ธนะอุดม????????????????????? จ่าสิบเอก ทวีศักดิ์??? ชูเจริญ?????????????????
34???? จ่าสิบโท? อนันต์????? ทรงผาสุข????????????????????? จ่าสิบโท ธีรพล?????? โฉมขวัญ
????????? จ่าสิบตรี หวล????????? คุ้มฉายา??????????????????????จ่าสิบตรี สุรพล??????? ท่าหิน
36????? สิบเอก?? บัวเรียน? น้อยหา??????????? ?????????????? สิบเอก ประสาท????? นิ่มเสน่ห์?????????????
????????? สิบเอก บุญนอง?????? คำนวณ??????????????????????? สิบเอก สมเกียรติ???? เอี่ยมบำรุง
????????? สิบเอก ปัญญาพล??? รัตนบุตร?????????????????????? สิบเอก เจริญ????????? วัฒนวงศ์
????????? สิบเอก บุญเลิศ??????? เที่ยงสาย
38????? สิบโท ถาวร?????? ศรียางคุย???????????????? ????????? สิบโท คำปุน????????? นีระพันธ์
????????? สิบโท บุญยัง???? ขันธนิยม??????????? ???? ????????? สิบโท สมพร????????? กั้วมาลา
39????? สิบโท สมชาย?? ศรีษะโม
40????? สิบตรี บัญชา???? เนยขัมม์???????????????
41??????สิบตรี สว่าง????? คงดี?????????????????? ??????????????? สิบตรี สุชาติ?????????? โทแก้ว
52????? จ่าสิบเอก? อำนวย?? รักชาติ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ฯลฯ
?????????????????????????????????????????????????????
เล่ม?? 109???? ตอนที่?? 108????????????????????????????? ?ราชกิจจานุเบกษา??????????????????? 28?? สิงหาคม?? 2535
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
?????????????????????????????????????????????????????????? ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
?????????????????????????????????????????????? เรื่อง?? พระราชทานเหรียญราชการชายแดน
????????????????????????????????????????????????????????????? --------------------------
??????????????? ด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญราชการชายแดน ให้แก่ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร และบุคคลที่สมควรได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน จำนวน 4,680 ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้
??????????????????????????????? ประกาศ?????????ณ?????????? วันที่??????? 1??? กรกฏาคม??? พ.ศ.2535
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
??? พลตำรวจเอก เภา? สารสิน
????????? รองนายกรัฐมนตรี
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ฯลฯ
????????????????????????????????????????????????????????????????????? กองทัพบก
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????ฯลฯ
????????????????????????????????????????????รายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ฯลฯ
1171?? ร้อยเอก? ธรรมนูญ?? เชี่ยวการปราบ?????????????? 1613?? สิบเอก ไพศาล???? ห่อผล
2237?? จ่าสิบเอก สมชาย?? ทองนิตย์????????????????????????? 2243? จ่าสิบเอก สมพล พูลผล
2246 จ่าสิบเอก สมรักษ์?? อนุสาร?????????????????????????? ?? 2247? จ่าสิบเอก สมศักดิ์ ไชยสงค์
2291? จ่าสิบเอก อภิชัย??? นามเสนา?????????????????????? ??? 2301? จ่าสิบโท ชิต?? ยุติธรรม
2302 จ่าสิบโท ทวนทอง?? สุวรรณศิลป์???????????????? ????? 2367? สิบเอก จีรพล? ชัยสายัณห์
2391? สิบเอก ณรงค์???? ภาคทวี??????????????????????????? ??? 2397? สิบเอก ไตรรงค์?? แย้มสรวล
2444 สิบเอก บุญยัน???? อินเอก?????????????????????????????? ?2450? สิบเอก บุญสืบ???? สุขสำราญ
2484 สิบเอก พร้อมศักดิ์???เกิดศิลป์??????????? ?????????????? 2510?? สิบเอก มนัส??? ดอกตะเคียน
2551? สิบเอก วีระ???? คำสัตย์???????????????????? ????????????? 2571? สิบเอก สมเดช???? พิณทอง
2575 สิบเอก สมบุญ??? พิศมัย???????????????????? ??????????? 2638? สิบเอก สุรศักดิ์???? เชื้อเพ็ชร์
2674? สิบเอก อุทิศ????? วาสนาดี?????????????????? ??????????? สิบโท?? สมชาย?????? ศรีษะโม???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ฯลฯ

????????????????????????????????????????????????????????????????????? หน้า????????????????????????????????????????????????????????
เล่ม?? 107???? ตอนที่?? 73?????????????????????????? ราชกิจจานุเบกษา?????????????????? 4?? พฤษภาคม? 2533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
???????????????????????????????????????????????????? ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
????????????????????????????????????????? เรื่อง?? พระราชทานเหรียญราชการชายแดน
??????????????????????????????????????????????????????? --------------------------
??????????????? ด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญราชการชายแดน แก่ผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน พิเศษเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักรด้วยความยากลำบากตรากตรำ เป็นผลดีสมความมุ่งหมายของทางราชการ? จำนวน 4,037? ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้
??????????????????????????????? ประกาศ?????????ณ??????????? วันที่??????? 19??? เมษายน???? พ.ศ.2533
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
?????? พลเอก ท.? สิริสัมพันธ์
??????????? รองนายกรัฐมนตรี
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ฯลฯ
??????????????????????????????????????????????????????????????????? กองทัพบก
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ฯลฯ
????????????????????????????????????????? รายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ฯลฯ
704????? จ่าสิบตรี ฉกาจ???? บัวเล็ก???????????????????????????? 705?? จ่าสิบตรี?? ถกล???? เจริญศรี
711????? จ่าสิบตรี สิทธิชัย มินอารีย์???????????????????????????790??? สิบเอก ประสงค์? คีรีเขียว
799????? สิบเอก ปรีชา??????? มณีรัตน์????????????????????????? 800??? สิบเอก ปรีชา???? สงวนทรัพย์
833???? สิบเอก รังสันต์??? ปานสุข??????????????????????????????866??? สิบเอก สมคิด? คำกิจ
870????? สิบเอก สมชาย???? ม่วงอินทร์????????????????????????876?? สิบเอก สมรวม??? ศรีวิเชียร
881????? สิบเอก สันติพงษ์ พระจันทร์ทอง???????????????????889?? สิบเอก เสถียร?? จุฑางกูร
903?????? สิบเอก สาโรจน์?? อินสว่าง?????????????????????????? 918?? สิบเอก สุรพล?? บุตตะคุณ
927???? สิบเอก เสรี?? ศุภบุญ???????????????????????????????????? 947???สิบเอก อุตสาห์??? วงษ์สกุล
953????? สิบโท คาน??นามวงษา????????????????? ????????????????995?? สิบโท ประสิทธิ์?? วงศ์ศรีแก้ว
1042?? สิบโท สมัคร??????? มะเสมา??????????????????????????? 1059??สิบโท สำเริง?? จำปาทอง
1104??? สิบตรี บุญให้??????? จิ๋วเจริญ????????????????????????? 1110??สิบตรี ประสิทธิ์?? แก้วศรีม่วง??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ฯลฯ
?????????????
?
????????????????????????????????????????????????????????????? หน้า?? 67?????????????????????????????????????????????????????
เล่ม?? 108???? ตอนที่?? 65???????????????????????ราชกิจจานุเบกษา?????????? 10?? เมษายน? 2534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
??????????????????????????????????????????????????? ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
????????????????????????????????????????? เรื่อง?? พระราชทานเหรียญราชการชายแดน
???????????????????????????????????????????????????????? ---------------------
??????????????? ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญราชการชายแดนให้แก่ ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร และบุคคล ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดนพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักรด้วยความยากลำบากตรากตรำ เป็นผลดีสมความมุ่งหมายของทางราชการ จำนวน 8,725 ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้
??????????????????????????????? ประกาศ?????ณ??????????? วันที่??????? 22??? มีนาคม???? พ.ศ.2534
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
? พลตำรวจเอก เภา? สารสิน
??????? รองนายกรัฐมนตรี
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ฯลฯ
????????????????????????????????????? ???? รายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ฯลฯ
หน้า??? 57????? 325?? พันเอก นิจสิน???? ภูมิจิตร??????????????? 327???? พันเอก ยงยุทธ???? กรดจำรูญ
????????????????????329?? พันโท? ชาตรี????? ช่างเรียน???????? ???? 344???? พันตรี ยอดยุทธ?? บุญญาธิการ
หน้า??? 58??????377?? ร้อยเอก สมชาย?? ทรัพย์เขื่อนขันธ์?? 388???? ร้อยเอก อภัย???? ประเสริฐวงศ์
หน้า??? 66??????714?? จ่าสิบเอก สมชาย? ใจสุภา???????????????
หน้า??? 67??????716???จ่าสิบเอก สมชาย? พลอยบุตร
หน้า??? 68??????767???จ่าสิบเอก สุพัฒน์? กลิ่นประทุม??????? 786????? จ่าสิบเอก สุวัฒน์? ไวยพารา
????????????????????787???จ่าสิบเอก สุวรรณ ธุวะนุติ
หน้า?????? 74?? 1000?สิบเอก ประมวล? ชื่นทองคำ?????????? 1020??? สิบเอก ประสิทธิ์? สายบัว
หน้า?????? 75?? 1054?สิบเอก มงคล??? ชมแพ??????????????????1076??? สิบเอก ระยอง? เพ็งเหล็ง
หน้า?????? 78?? 1159?สิบเอก สมบุญ??? บุญลาย
หน้า?????? 80?? 1265?สืบเอก อัมพร?? โพธิ์เกษม???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ฯลฯ
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? หน้า?? 8??????????????????????????????????????????????????????
เล่ม?? 110???? ตอนที่?? 158?????????????????????????? ราชกิจจานุเบกษา????????????????? 11?? ตุลาคม? 2536
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
???????????????????????????????????????????????????????? ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
???????????????????????????????????????????? เรื่อง?? พระราชทานเหรียญราชการชายแดน
??????????????????????????????????????????????????????????? --------------------------
??????????????? ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ????? พระราชทานเหรียญราชการชายแดนให้แก่ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร และบุคคลผู้ที่สมควรได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน? จำนวน 3,982 ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้
??????????????????????????????? ประกาศ???????? ณ????? วันที่??????? 15??? กันยายน???? พ.ศ.2536
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
???????????? บัญัติ? บรรทัดฐาน
??????????? รองนายกรัฐมนตรี
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ฯลฯ
?????????????????????????????????????????? รายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ฯลฯ
515???จ่าสิบเอก คธาวุฒิ???? บุญทศ????? ????????????????? 563??? จ่าสิบเอก บรรจง???? จันทร์หลวย
583?? จ่าสิบเอก ประเสริฐ?? อู่เสือพะเนา???????????????? 596??? จ่าสิบเอก ภูเบศธ์???? สวัสดิ์โรจน์
661???จ่าสิบเอก สุชาติ???? ล๊อตเยอร์????? ???????????????? 696????จ่าสิบเอก อนุชาติ???? สาครเจริญ
748?? สิบเอก จำลอง?? โอชา???????????????????????????????? 758??? สิบเอก เดช?? อัญมณีรมย์
769???สิบเอก ชลอ??? คงมีทรัพย์?????????? ?????????????????873???? สิบเอก ปรีชา?? อิ่มผิว
874?? สิบเอก ปรีชา?? อุตยานะ????????????? ??????????????? 983???? สิบเอก สมชาย???? อ่อนมา
1024 สิบเอก สัมฤทธิ์??? พะเนตรรัมย์???? ?????????????? 1028?? สิบเอก สงวน?? พวงโลก
1049? สิบเอก สายัณห์??? สังขบุญชู???????? ??????????????1094??? สิบเอก เสนีย์?? พรมสิงหา
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ฯลฯ

?